English
haphoto33@gmail.com | 03-6203033 | אלנבי 33 (פינת הס) | תל אביב
תשובות: פיתוח סרטים | מונחים בקבצי תמונה

פיתוח סרטים


דוגמה לקרוס-פרוסס. צילום: חי אשכנזי

פיתוח פוש / פול – תהליך פיתוח לא-סטנדרטי ובלתי הפיך, הנועד לפצות על חשיפה שלא תואמת את רגישות הסרט. במידה והסרט צולם בחשיפת חסר, מפתחים את הסרט בפוש. במידה והסרט צולם בחשיפת יתר, מפתחים את הסרט בפול. תהליך הפיתוח הינו אחיד לאורך כל הסרט, ולכן ניתן לפצות רק על חריגה עקבית. לדוגמה, סרט 200 אסא שצולם כשמד האור מכוון ל400 אסא נחשף בסטופ אחד פחות מהאידיאלי, ולכן יפותח בפוש. פיתוח פוש ופול תמיד פוגם בסרט במידות שונות, ולכן עדיף להמנע ממנו איפה שניתן. בפיתוח פוש ופול נפגם הקונטרסט, ובסרטי צבע גם זליגה של הצבעים. רמת הפיצוי שניתן לבצע בפוש ופול מוגבלת.

  • לא ניתן לפתח שקופיות פוזיטיב
  • ניתן לפתח שקופיות בתהליך קרוס-פרוסס. זהו תהליך לא-סטנדרטי ובלתי הפיך, הגורם לעיוות של הצבעים והקונטרסט. תהליך זה לעיתים רצוי, כשנבחר מתוך מודעות ולא כטעות. התוצאה המתקבלת שונה מאד בין סרטים שונים, אך לרוב עם דמיון כלשהו לדוגמה שליד


הבהרת מונחים בקבצי תמונה דיגיטליים

רזולוציה, פיקסלים, DPI, נפח

קובץ תמונה, Image, או בעברית דימוי, דיגיטליים מכילים מידע המהווה את הדימוי שאנחנו מכירים בתור תמונה. ניתן לצפות במידע בתור תמונה בעזרת תכנות צפייה (כגון XnView, ו-ACDsee), לעבד את , המידע בעזרת תכנות עיבוד תמונה (כגון Photoshop, ו-GIMP), ולהדפיס את המידע (בין אם בבית, בבית דפוס, או בפוטו).

קיימים כמה מונחים בקבצי תמונה דיגיטליים שאם מבינים אותם אפשר להבין מהי רמת הקובץ ואיזה שימושים ניתן לעשות בו ללא ירידה באיכות. אף אחד מהמונחים לבדו נותן תמונה רלוונטית לרמת הקובץ, לכן יש להבין את כולם כשמנחשים את רמת הקובץ. כאן יובהרו מונחים רלבנטיים, אך לא יובהרו המהלכים לניחוש רמת הקובץ על פיהם. בכל זאת הבנת המונחים עצמם תועיל ותקל על ההתנהלות עם קבצי תמונה דיגיטליים.

רזולוציה בפיקסלים - רזולוציה, בעברית ‘כושר הפרדה’, מתארת במספרים את השטח שתופסת התמונה במרחב הדיגיטלי. בתור מידת שטח הרזולוציה נמדדת במספרים של אורך ושל רוחב, וניתן להשוות אותה למספר הכדורים הצבעוניים בבריכת כדורים ברוחבה ובאורכה. ככל שהמספר גבוהה יותר כך קיימים פרטים רבים יותר בקובץ שניתן להבחין בהם באופן ברור, ולכן ‘כושר הפרדה’.

פיקסלים - הפיקסלים מהווים את יחידת המידה של הרזולוציה. כל פיקסל הוא ריבוע צבע בתמונה, בדוגמה של בריכת הכדורים כל פיקסל הוא כדור צבעוני. משום שהרזולוציה בפיקסלים מתארת רק את מספר הנקודות ברוחב ובאורך, אין הפיקסלים לבדם אינדיקציה לאיכות. בדוגמת בריכת הכדורים, רק מהרזולוציה בפיקסלים אין לנו אפשרות לדעת מהו עומקה של הבריכה, גודלו של כל כדור, או עד כמה צבעו של הכדור יפה לעין. כשבוחרים מצלמה דיגיטלית הערך הכי פופולארי לתיאור איכות המצלמה הוא הרזולוציה במגהפיקסל, ערך המציין את שטח הפנים לפי מליון פיקסלים.

Dots Per Inch - DPI (לפעמים PPI, Points Per Inch) כמות נקודות לכל אינץ' - ה-DPI הוא משתנה המגדיר את היחס בין השטח הדיגיטלי לשטח הפיזי. ה-DPI הוא ערך נזיל ומשתנה, שינוי של ה-DPI בלבד לא משנה את איכות התמונה אלא את התרגום של השטח הדיגיטלי לשטח הפיזי. קשה להדגים את ה-DPI במהותו בדוגמאות פשטניות, משום שאין דוגמאות מחיי היום-יום למשתנה דומה ל-DPI, אבל ניתן להבהירו ע”י אופן הפעולה שלו במקרים שונים. במקרה של הדפסת תמונות ה-DPI מציין, אך לא בהכרח קובע, כמה פיקסלים (נקודות) ישבו בכל אינץ’ של התמונה המודפסת. במקרה של סריקת תמונות ה-DPI מציין, אך שוב לא בהכרח קובע, כמה פיקסלים יתקבלו בקובץ הדיגיטלי מכל אינץ’ של התמונה. כיוון שה-DPI הינו ערך נזיל ולא מהותי בקובץ הדיגיטלי, לא נכון להשתמש בו בתור הערך היחיד כשמציינים את איכות הקובץ. כערך באיכות הקובץ הוא תמיד יהיה ערך נלווה לערך אחר של שטח (שטח דיגיטלי או שטח פיזי), והרלבנטיות שלו היא בהכרח כשמשווים את הרזולוציה של הקובץ הדיגיטלי עם שטח פיזי כזה או אחר.

דוגמאות במספרים למושג המבלבל הזה:
כשפריים של סרט 35מ”מ, ששטחו 24 על 36מ”מ, יסרק בפוטו בסריקה הבסיסית של 1,000 על 1,500 פיקסלים - הפריים מחולק ל1,500 נקודות ברוחבו, שיהוו 1,500 פיקסלים. רוחבו של הפריים הוא 1.4 אינץ’, ובתוכם קיימות 1,500 נקודות צבע. היחס בין הרוחב באינץ’ לרוחב בפיקסלים הוא 1,070 דוטס פר אינץ’.

כשאותו קובץ ברזולוציה של 1,000 על 1,500 פיקסלים יודפס לגודל של 10 על 15 ס”מ, ידחסו 1,500 הפיקסלים לתוך שטח של 15 ס”מ שהם 6 אינץ’. היחס בין 1,500 הפיקסלים למישור של 6 אינץ’ הוא 250, ולכן בכל אינץ’ שהוא 2.5ס”מ ברוחבה של התמונה יהיו 250 נקודות. כלומר במהלך הסריקה המרנו מהפריים לקובץ 1,070 DPI ובמהלך ההדפסה הדפסנו את התמונה עם 250 DPI.

נפח או משקל - קילובייט, מגהבייט - נפח הקובץ תמונה עשוי לעזור בניחוש של כמות המידע בקובץ התמונה, ומכאן איכות הקובץ. משום שהנפח מושפע מסיבות רבות אין הנפח לבדו אינדיקציה לאיכות הקובץ, אך יכול להוות מרכיב חשוב אם משווים אותו לכל אחת מהסיבות. הנפח מושפע מהרזולוציה בפיקסלים, מדחיסות המידע בכל פיקסל, מסוג קובץ התמונה, ומסיבות משניות נוספות. הנפח עולה ככל ששטח הפיקסלים גדול יותר, וככל שהמידע פחות מקווץ ודחוס. סוגי קבצים שונים ישפיעו על הנפח בעיקר משום שקבצים שונים דוחסים את המידע באופן שונה, וחלקם מוסיפים עוד מידע משני לקובץ המעלה את הנפח שלו ומטעה בהבנת רמת הקובץ.

המונחים הללו הם המונחים העיקריים בהבנת רמת הקובץ והאיכות שניתן להפיק ממנו. הבהרת המונחים אמורה לעזור לאנשים העושים שימוש בקבצי תמונה דיגיטליים להבין קצת את השפה. במקום התקבעות על מונח פשטני אחד כאינדיקציה לרמת הקובץ, הבהרה זו נועדה להרחיב את שפת המונחים ולהבינם באופן נהיר ונגיש.