English
haphoto33@gmail.com | 03-6203033 | אלנבי 33 (פינת הס) | תל אביב
מחירון: הדפסות מקבצים | הדפסות מנגטיב | הדפסות ענק וגדלים מיוחדים | פיתוח נגטיב וסריקות | עיבוד קבצי תמונה | האותיות הקטנות
  המחירון באתר לנוחיותכם. במקרה של חוסר תואם המחירון שעל הדלפק קובע  
 

מחירון מפורט

 
  למחירון המתומצת, למחירון המיוחד  

  הדפסות מקבצים

             
 

גדלים סטנדרטיים קטנים

יולי 2023
מינימום 16 ₪ לכל גודל
  "דוגמאות"   מינימום הזמנה 16 תמונות = 16 ₪ + 1.0 ₪ לכל תמונה נוספת
  9X13   מינימום הזמנה 13 תמונות = 17 ₪ + 1.3 ₪ לכל תמונה נוספת
  10X15   מינימום הזמנה 10 תמונות = 16 ₪ + 1.6 ₪ לכל תמונה נוספת
  13X18   מינימום הזמנה 7 תמונות = 19 ₪ + 2.6 ₪ לכל תמונה נוספת
  15X21   מינימום הזמנה 3 תמונות = 17 ₪ + 5.5 ₪ לכל תמונה נוספת
 
  הזמנות הדורשות מאתנו עבודת סדר, דרישות מיוחדות, או תזמון מיוחד – בתוספת תשלום לפי שיקולי המעבדה.
  ניתן לענות גם לבקשות מיוחדות (קרופ, דוגמת-צבע, מידות מדויקות, ועוד) - פירוט כאן.
           
 

הזמנות מהגדלים שלעיל זוכות להנחה*

למשל, בהדפסת תמונות 10x15:
  הזמנת הדפסות החל מ-50 ₪ זוכה בהנחה של 10% 40 תמונות 58 ₪   במקום 64 ₪
  הזמנת הדפסות החל מ-150 ₪ זוכה בהנחה של 20% 100 תמונות 128 ₪ במקום 160 ₪
  הזמנת הדפסות החל מ-300 ₪ זוכה בהנחה של 30% 200 תמונות 224 ₪ במקום 320 ₪
  בהזמנות עם גדלים מעורבים (באותה הזמנה, מסודרת כראוי), ההנחה מחושבת מהסה"כ:
  למשל בהזמנת 100 תמונות 10x15 ו-60 תמונות 13x18 ההזמנה זוכה ב-30% הנחה 222 ₪ במקום 316 ₪
     
  * עבור הזמנות המגיעות אלינו בצורה מסודרת ללא דרישות מיוחדות ועם ציפיות תזמון התואמות את אילוצי המעבדה.
     
  במשלוח תמונות להדפסה באימייל נא להשתמש בשירות החינמי haphoto.wetransfer.com ולציין שם וטלפון במשלוח.
  במשלוח תמונות כל משלוח יחשב כעבודה נפרדת בכל הנוגע להנחות.
 
     

הגדלות סטנדרטיות

     
  18X25   = 22 ₪ לתמונה  
  20X30   = 20 ₪ לתמונה  
  21X30 (A4) = 22 ₪ לתמונה  
  30X40   = 45 ₪ לתמונה  
  30X45   = 45 ₪ לתמונה       ניתן לענות גם לבקשות מיוחדות - פירוט כאן.
  30X42 (A3) = 47 ₪ לתמונה  

    ☺מבצע HAPPY HOURS על הגדלות☺

  בימי רביעי בין השעות 1300-1500, הדפסת הגדלות מהגדלים שלעיל שתיים במחיר אחת.  
       
*   המבצע חל על כל שתי תמונות מאותו הגודל.  
*   ניתן לפתוח הזמנת עבודה ולאסוף אותה בכל יום בשבוע, המבצע חל על הגדלות שיודפסו במהלך שעות המבצע.  
*   הדפסות במבצע לא כוללות הדפסה לפי הערות מיוחדות, הדפסה לפי דוגמת צבע, או הדפסה מהרגע-להרגע. בכל הנוגע לתיקוני-צבע ההדפסות במבצע לפי ראות עינינו.  
*   המבצע לא מתקיים בשבוע בו יש יום חג, או לפי אילוצי המעבדה ללא הודעה מוקדמת.  
*   ניתן להדפיס בשעות המבצע הגדלות במחירים הרגילים ללא הסייגים שלעיל.  

מומלץ: גדלים מיוחדים - ריבועים, פנורמי (ארוך), וגדלי ענק (פלוטר - Giclée)

  הדפסות מנגטיב

  יולי 2023  
           
 

הזמנות "קומפלט" מנגטיב

   
  פיתוח+סריקה+הדפסה    
  + פיתוח+
סריקה HD
פיתוח+
סריקה UD
   
  דוגמאות 135 או 120 43 ₪ 62 ₪ המלצת הבית  
  10x15 מסרט 135 60 82    
  13x18 מסרט 135 83 107    
  דוגמאות מחד-פעמית 48 72 המלצת הבית  
  10x15 מחד-פעמית 65 97    
  10x15 מסרט 120 56 70    
  13x18 מסרט 120 62 76    
       
  *  מעט תמונות במקרה ויצאו מעט תמונות,
מחיר העבודה = עלות פיתוח+סריקה בכל מקרה, בנוסף למחיר תמונה לפי "רצף".
  *  "רצף"    = הדפסה של סרט שלם לא חתוך, כל הסרט מפריים ראשון עד אחרון.
המחיר לפי תמונה.
  המחירים לפורמטים רגילים נגטיב צבע ללא הנחיות מיוחדות
  *  תוספות שחור לבן, קרוס, וכד’ + 10 ₪      פוש/פול + 10 ₪ (לכל סטופ)

  הדפסות ענק (פלוטר - Giclée)

    נייר תמונה עם טווח צבע רחב נייר תמונה עם טווח צבע רחב נייר תמונה עם טווח צבע רחב נייר בריט ש/ל נייר בריט ש/ל  
    המלצת הבית ברמת תערוכה ברמה מתקדמת המלצת הבית ברמת תערוכה  
  40X60 110.00 155.00 230.00 155.00 200.00  
  60X60 130.00 185.00 255.00 200.00 255.00  
  50X70 155.00 205.00 280.00 260.00 310.00  
  60X90 170.00 230.00 300.00 280.00 335.00  
  74X110 230.00 300.00 365.00 ----- -----  
  110X110 325.00 420.00 475.00 ----- -----  
  110X165 485.00 610.00 660.00 ----- -----  
               
  המחיר כולל הכנה להדפסה הכנה להדפסה הכנה להדפסה הכנה להדפסה הכנה להדפסה  
    *מסריקה שלנו: ריטוש לכלוכים *מסריקה שלנו: ריטוש לכלוכים *מסריקה שלנו: ריטוש לכלוכים *מסריקה שלנו: ריטוש לכלוכים *מסריקה שלנו: ריטוש לכלוכים  
    דוגמת-מסך (soft-proof) דוגמת-מסך (soft-proof) דוגמת-מסך (soft-proof) דוגמת-מסך (soft-proof) דוגמת-מסך (soft-proof)  
    נייר מכויל נייר מכויל נייר מכויל נייר מכויל נייר מכויל  
    דיו אוריגינל דיו אוריגינל דיו אוריגינל דיו אוריגינל דיו אוריגינל  
      עיבוד תמונה בשיטות מתקדמות עיבוד תמונה בשיטות מתקדמות   עיבוד תמונה בשיטות מתקדמות  
      מאסקים יותר מאסקים   מאסקים  
      קובץ סופי לשימושיכם קובץ סופי לשימושיכם   קובץ סופי לשימושיכם  
      הנחה על טסטים הנחה על טסטים   הנחה על טסטים  
        מיצוי מרב פוטנציאל הדימוי      
 
  אקספרס (תוך שני ימי עבודה) 50.00 ₪ +   מחיר ההדפסות לא כולל סריקות  
 
  רצועות טסט: ₪ 45.00 - 13X60 ₪ 55.00 - 13X110   ₪ 60.00 - 13X60    
 
  גדלים אחרים: אפשרות להדפסה בגדלי ביניים, ובאורכים כמעט בלתי-מוגבלים.
תנתן הצעת מחיר לפי מידה.
 
  עותקים: עותקים נוספים זכאים להנחה של לפחות 5%. תנתן הצעת מחיר בעת הזמנת העותק הנוסף. ההנחה בעבור הדפסה של אותו דימוי באותו גודל לפי אותן הנחיות, שיודפס תוך 3 חודשים מביצוע ההזמנה המקורית.  
  * ריטוש חינמי: ריטוש לכלוכים חינמי מוגבל להדפסות פלוטר מסריקה שאנחנו ביצענו, לנגטיב שאנחנו פיתחנו, ונשמר בתנאים סבירים. הריטוש נעשה לפי הבנתנו ועשוי לא לכלול עבודות ריטוש מסוימות בשל חומרתן מכל סיבה שהיא.
ניתן לרטש לכלוכים לפי בקשה - תנתן הצעת מחיר, כל מקרה לגופו.
 
  קבצי-מקור: בהדפסות פלוטר קבצי-מקור סטנדרטיים הם מפורמט JPEG, TIFF, PNG,
מתחומי-צבע sRGB, AdobeRGB,
ללא שכבות וללא מסכות (layers, masks, alpha channel),
ועומק-צבע רגיל 8bit (24bit).
הרזולוציה בפיקסלים של הצלע הגדולה עד 10,000 פיקסל.
(מקור בשבילנו, לאו-דווקא הצילום או הסריקה המקוריים)
 
 
  קבצי-מקור חריגים: קבצים חריגים דורשים יותר עבודה מרגילים, ועל כן:
בעבור קבצים מפורמט PSD, 3F, RAW, bitmap,
עם שכבות או מסכות,
תחומי-צבע שונים מסוג CMYK,
או עומק-צבע גבוה מהרגיל למשל 16bit (48 bit):
תוספת +50 ₪ לקובץ.
* לא משנה כמה מהמאפיינים הנ"ל מתקיימים בקובץ, התוספת היא לכל קובץ.
 
  תחומי-צבע מיוחדים: תחומי-צבע מיוחדים מבקשים התייחסות הולמת והיא מורכבת, ועל כן:
תחומי- ושיטות-צבע מסוג LAB, ProPhoto, log,
ופורמט 3F:
לא זכאים לעבודה בשיטת "המלצת הבית", אלא "רמת תערוכה" או "רמה מתקדמת".
* לא משנה כמה מהמאפיינים הנ"ל מתקיימים בקובץ, ההערה נכונה לכל קובץ.
 
  רזולוציות גבוהות: קבצים ברזולוציה העולה על 10,000 פיקסל בצלע הגדולה:
תוספת תשלום - כל מקרה לגופו.
* ההערה נכונה לכל קובץ.
 
 
מומלץ: שירותי השבחת תמונה - שיפור חזות התמונה, ניפוח, וריטוש

  הדפסות בגדלים מיוחדים

             
 

הדפסות מקבצים – גדלים מיוחדים

יולי 2023
מינימום 16 ₪ לכל גודל
      גדלים מיוחדים קטנים:      
  "רטרופרינט"   מינימום הזמנה 20 תמונות = 62 ₪ + 3.1 ₪ לכל תמונה נוספת
  3.5x4.5   מינימום הזמנה 2 תמונות = 16 ₪ + 6.5 ₪ לכל תמונה נוספת
     5x5   מינימום הזמנה 2 תמונות = 16 ₪ + 6.5 ₪ לכל תמונה נוספת
   10x10   מינימום הזמנה 10 תמונות = 16 ₪ + 1.6 ₪ לכל תמונה נוספת
   13x13   מינימום הזמנה 7 תמונות = 19 ₪ + 2.6 ₪ לכל תמונה נוספת
   15x15   מינימום הזמנה 3 תמונות = 17 ₪ + 5.5 ₪ לכל תמונה נוספת
 
  הזמנות מהגדלים שלעיל זוכות להנחה באותם תנאים של "גדלים סטנדרטיים קטנים"
  הזמנות הדורשות מאתנו עבודת סדר, דרישות מיוחדות, או תזמון מיוחד – בתוספת תשלום לפי שיקולי המעבדה.

            מינימום 16 ₪ לכל גודל
  גדלים "מתגמשים”: (אורך משתנה בהתאם ליחס הדימוי)
  10x10-20   מינימום הזמנה 3 תמונות = 16 ₪ + 4.8 ₪ לכל תמונה נוספת
  13x13-25   מינימום הזמנה 2 תמונות = 16 ₪ + 7.8 ₪ לכל תמונה נוספת
  15x15-30   מינימום הזמנה 1 תמונה = 17 ₪ + 16.5 ₪ לכל תמונה נוספת
 
  הזמנות מהגדלים שלעיל זוכות להנחה באותם תנאים של "גדלים סטנדרטיים קטנים"
  הזמנות הדורשות מאתנו עבודת סדר, דרישות מיוחדות, או תזמון מיוחד – בתוספת תשלום לפי שיקולי המעבדה.

               
        גדלים מיוחדים גדולים:
  20X20   = 22 ₪ לתמונה   (ריבוע)
  20X25   = 25 ₪ לתמונה   (5:4)
  25X30   = 30 ₪ לתמונה    
  30X30   = 33 ₪ לתמונה   (ריבוע)
  25X35   = 40 ₪ לתמונה   ("⅛ גליון")
  30X54   = 65 ₪ לתמונה   (16:9)
  30X60   = 70 ₪ לתמונה   (פנורמי 1:2)
  30X90   = 100 ₪ לתמונה   (פנורמי 1:3)
 
  הזמנות הדורשות מאתנו עבודת סדר, דרישות מיוחדות, או תזמון מיוחד – בתוספת תשלום לפי שיקולי המעבדה.
  הגדלות מיוחדות לא זכאיות להנחת "Happy Hours”

  פיתוח נגטיב וסריקות

             
 

פיתוח וסריקות נגטיב 135

    למקרא רזולוציות - כאן יולי 2023
                        רזולוציות         סריקה                     המלצת הבית:
    HD * UD UUD UUD TIFF HD+דוגמאות
  צבע 29.00 ₪ 40.00 ₪ 99.00 ₪ 152.00 ₪ 43.00 ₪
  שחור-לבן 39.00 50.00 109.00 162.00 53.00
  קרוס ל-C41 39.00 50.00 119.00 172.00 53.00
  חד-פעמית צבע 34.00 45.00 -- -- 48.00
  חצי-פריים בזוגות 29.00 40.00 -- -- 43.00
  חצי-פריים בודדים 42.00 57.00 -- -- 65.00
    * אפשרות HD:
מינימום 3 סרטים צבע, או מינ' 3 ש/ל
ניתן לענות גם לבקשות מיוחדות - כאן.
 
  כדאי: סריקות ברזולוציה גבוהה, סריקות עם ריטוש ותיקונים מוקפדים:
 במגוון אפשרויות למגוון צרכים - נעזור לך לבחור מה הכי מתאים לך
  הסתבכתם? אולי נוכל לעזור: מחירי עבודות מיוחדות עם פילם - כאן

             
 

פיתוח וסריקות נגטיב 120

    למקרא רזולוציות - כאן
                        רזולוציות         סריקה                     המלצת הבית:
    HD * UD UUD UUD TIFF HD+דוגמאות
  צבע 32.00 ₪ 46.00 ₪ 99.00 ₪ 152.00 ₪ 43.00 ₪
  שחור-לבן 42.00 56.00 109.00 162.00 53.00
    * אפשרות HD:
מינימום 3 סרטים צבע, או מינ' 3 ש/ל
ניתן לענות גם לבקשות מיוחדות - כאן.
       
 

הערות

 
  פוש/פול תוספת 10 ₪ לכל סטופ  
  פורמט חריג מחירי פורמטים מסוימים (לדוגמה: 110, 126) זהים למחירי פיתוח 120,  
  אך אינם כוללים עלות סריקה.  
       למחירי סריקה ידנית של פורמטים ישנים - כאן.  
  "פיתוח בלבד" אותו מחיר כמו אפשרות HD, אך ללא מגבלת מינימום סרטים  
  ש/ל וקרוס במקרים שאינם מפורטים לעיל, פיתוח ש/ל או קרוס ל-C41 בתוספת 10 ₪  
  סריקה "אפורה" לקובץ TIFF במקרים שאינם מפורטים לעיל,
תוספת 35% (×1.35) בסריקות HD/UD, תוספת 70% (×1.7) בסריקות UUD
 
         
   

מחירי אקספרס לפיתוחים

 
  "להשתדל" אקספרס צנוע אקספרס רגיל אקספרס מיוחד
  זה בחינם +5 ₪ או +5% (הגבוה) +10 ₪ או +10% (הגבוה) +20 ₪ או +20% (הגבוה)
* “להשתדל" משמע ללא שום התחייבות מעבר לתזמון הרגיל של העבודה לפי שיקולי המעבדה.
* התוספת היא או לכל-עבודה או לכל-סרט לפי שיקולי המעבדה.
* תזמוני עבודה רגילים כל מקרה לגופו לפי שיקולי המעבדה.
* ההבדל בתזמון בין רמות האקספרס לפי שיקולי המעבדה.

             
 

סריקות ללא פיתוח

למקרא רזולוציות - כאן יולי 2023
מינימום 25 ₪ לכל סוג עבודה (תא בטבלה)
                        רזולוציות         סריקה                      
    HD UD UUD UUD TIFF  
  סרט שלם 135 17.00 ₪ 23.00 ₪ 75.00 ₪ 130.00 ₪  
  סרט שלם 120 20.00 24.00 70.00 120.00  
  סרט חתוך 135/120 30.00 40.00 125.00 175.00  
  פריים בודד 135 9.00 11.00 18.00 27.00  
  פריים בודד 120 9.00 11.00 23.00 35.00  
  שיקופית ממוסגרת -- 7.00 25.00 35.00  
  תמונה 12.00 15.00 20.00 30.00  
 
  כדאי: סריקות ברזולוציה גבוהה, סריקות עם ריטוש ותיקונים מוקפדים:
 במגוון אפשרויות למגוון צרכים - נעזור לך לבחור מה הכי מתאים לך
  מחירי סריקות מיוחדות: ידניות (הצלה), וחבילות כוללות תיקונים - כאן
 
  אובדי עצות? לא חייבים לסבול לבד! תפילו עלינו: מחירי עבודות ארכיוניות - כאן
 
       
 

הערות

 
  דוגמת-צבע סריקה לפי דוגמת-צבע +10 ₪ לכל פריים  
  סריקת תמונה ממקור בגודל עד 15x21 (כולל). מקור עד גודל 20x29 תוספת +5 ₪  
  פוזיטיב סריקת פוזיטיב (שיקופיות בסטריפ או סרט שלם) - תוספת 50% (×1.5)  
  סריקה "אפורה" לקובץ TIFF במקרים שאינם מפורטים לעיל,
תוספת 35% (×1.35) בסריקות HD/UD, תוספת 70% (×1.7) בסריקות UUD
 
 

             
 

מקרא רזולוציות סריקה

  סרטי 135
  HD 1000X1500 פיקסלים כ-250KB צפיה במסך בגודל מלא, אינטרנט,
הדפסות עד 10X15 ללא ירידה באיכות,
עריכות FullHD
מתאים כמעט לכל הצרכים ומיועד לשמש כ-preview
  HD TIFF 1000X1500 פיקסלים כ-2MB סריקה "אפורה" בקונטרסט נמוך.
  UD 2000X3000 פיקסלים כ-1MB זום-אין עד פי-2 גודל מסך, קרופים עד רבע משטח הפריים, הדפסות עד 20X30 ללא ירידה באיכות,
עריכות 2K
לרוב דרוש ע"י מגזינים, יח"צנים, אוצרים, וכו'. מתאים גם למסכי 4K.
  UD TIFF 2000X3000 פיקסלים כ-10MB סריקה "אפורה" בקונטרסט נמוך.
  UUD 4000X6000 פיקסלים כ-6MB סריקה "אפורה" בקונטרסט נמוך.
זום-אין עד 400%, קרופים עד שמינית משטח הפריים, הדפסות עד 60X90 בהדפסת תמונה איכותית, עריכות 4K.
  UUD TIFF 4000X6000 פיקסלים כ-60MB סריקה "אפורה" בקונטרסט נמוך.
מתאים להדפסות עד 110X170 בהדפסת תמונה איכותית.
  * נתון "משקל" הקובץ לא מייצג איכות או יכולות הפקה מהקובץ.
בנוסף לכך בקובצי JPEG המשקל משתנה מאד בין קובץ אחד למשנהו מטבעו של הפורמט.
 
  * סריקה "אפורה" בקונטרסט נמוך נותנת יותר מרחב תמרון בעריכת צבע בפוסט-פרודקשיין.
לא מיועדת לשמש כמוצר סופי אלא כחומר גלם, ועל כן אינן "יפות" לצפיה.
 
  * בפנורמי ובחצי פריים נתון רוחב הפריים משתנה בהתאם ליחס של הפריים,
 
לדוגמה בסריקה HD לפנורמי 1000X3000, לחצי פריים בבודדים 1000X1400.
  * "גודל מסך" = בערך "FullHD 1080p", בין 1024 ל-1200 פיקסל גובה, ומקרנים באותה רזולוציה.
   
  * "DPI"? הסבר - כאן.
   
  סרטי 120 - נתונים דומים לסרטי 135 ומשתנים בהתאם לפריים
  HD 6X4.5 1000X700 פיקסלים HD 6X9 1000X1500
  UD 6X4.5 2000X1500 פיקסלים UD 6X9 2000X3000
  UUD 6X4.5 4000X3000 פיקסלים UUD 6X9 4000X6000
   
  תמונות, ציורים, וכדומה - רזולוציה בפיקסלים משתנה בהתאם לשטח המקור
  HD מתאים להדפסה עד גודל 1:1 לגודל מקור, או לצפיה במסך
  UD מתאים להדפסה עד פי 1.5 מגודל מקור
  UUD מתאים להדפסה עד פי 2 מגודל מקור
 

  עיבוד קבצי תמונה

      10-100 קבצים (עד-500MB) כל 100 נוספים  
  עיבוד סדרתי של קבצים באופנים שונים 35.00 ₪ 7.00 ₪
  לדוגמה: הוספת טקסט, המרות, חיתוכים, התאמה לפי מאפיינים
 
      10-100 קבצים (עד-500MB) כל 100 נוספים
  התאמת קבצים בפורמט שגוי לצרכי הדפסה אצלנו 7.00 5.00
  לדוגמה: התאמה ל-JPG RGB, הקטנת קובץ ל-300DPI.
 
 
  CD DVD USB והארד-דיסק שליחה לאימייל
  20.00 30.00 30.00 ל-2GB 7.00 לכל משלוח
 
 
מומלץ: שירותי השבחת תמונה - שיפור חזות התמונה, ניפוח, וריטוש

  האותיות הקטנות

       
  * הזמנת עבודה מחייבת את שני הצדדים, ולכן:
* יש אחריות משותפת שהפרטים על ההזמנה נכונים ותואמים את ציפיותיכם.
* כל העבודות בתשלום מראש.
 
  * האחריות לאובדן או קלקול מכל סיבה שהיא ללא יוצא מהכלל מוגבלת לערך הסרט לפני חשיפתו.  
  * אין המעבדה אחראית עבור סרטים שאינם מגיעים באריזתם המקורית.
במקרה כזה האחריות מוטלת על הלקוח ועליו ליידע את המעבדה על כך.
 
  * בהזמנת עותקים נוספים עשויים לחול שינויים בגוונים, להשגת גוון מסויים יש לצרף דוגמא.  
  * המעבדה איננה אחראית על אובדן מידע שהיה במדיה הדיגיטלית כולל תקלות מחשב ו/או הפסקות חשמל.  
  * אין המעבדה אחראית לשמירת העבודות מעבר ל-3 חודשים מיום מסירתן.  
  * אין החלפה / החזרה של: סרטי צילום, סוללות, ומצלמות חד-פעמיות.