English
haphoto33@gmail.com | 03-6203033 | אלנבי 33 (פינת הס) | תל אביב
מחירון: הדפסות מקבצים | הדפסות מנגטיב | הדפסות ענק וגדלים מיוחדים | פיתוח נגטיב וסריקות | סריקות חריגות ודגימות וידאו | עיבוד קבצי תמונה

הודעה חשובה: מחירון שירותי המעבדה צפוי להשתנות במהלך מאי 2016. העמוד הזה יעודכן בהתאם. עד אז המחירון שלהלן הינו עדכני. כשהמחירון יעודכן ניידע אצלנו במעבדה, בפייסבוק, וההודעה הזו תעלם.

מחיר מינימום לעבודת מעבדה (לכל גודל הדפסה או סריקה) - 7.00 ₪

  הדפסות מקבצים

  עד 30 30-100 100-300 מעל 300 מיוחד
10X15 1.50 ₪ 1.20 ₪ 1.00 ₪ 0.90 ₪ 5.00 ₪
13X18 2.00 1.70 1.40 1.25 8.00
15X21 4.00 3.00     10.00
9X13 1.50 1.20 1.00 0.90 5.00
דוגמאות 1.20 0.50 0.50 0.50 5.00
20X30 17.00 28.00
30X45 40.00 60.00
18X25 19.00 30.00
אינדקס 7.00
המחירים הנ"ל מתייחסים להדפסת תיקיות שלמות של קובצי JPG RGB שאינם גדולים מ-300 DPI. כל חריגה דורשת פעולת המרה בתשלום.
מומלץ:
☺☺
happy hours
מבצע על הדפסת הגדלות בימי רביעי בין השעות 14:00 עד 18:00 שתיים במחיר אחת.
ניתן להזמין ולאסוף בכל יום
מומלץ: גדלים מיוחדים - ריבועים, פנורמי (ארוך), וגדלי ענק (פלוטר - Giclée)

  הדפסות מנגטיב

  לפי הזמנה רצף 120 מיוחד
10X15 1.50 ₪ 1.20 ₪ 2.50 ₪ 5.00 ₪
13X18 2.00 1.50 3.00 8.00
15X21 5.00 2.80 7.50 10.00
9X13 1.50 1.20 2.50 5.00
דוגמאות 1.00   2.00 5.00
20X30 17.00   28.00
30X45 40.00   60.00
פיתוח + הדפסה 36 10X15 + סריקה 57.00 ₪
פיתוח + הדפסה 36 10X15 + סריקה, מעל 3 סרטים 53.00 ₪
פיתוח + דוגמאות + סריקה 33.00 ₪
בפיתוח סרטי שחור לבן, קרוס פוש, ופנורמי 5.00 ₪ +

  הדפסות ענק (פלוטר - Giclée)

  נייר תמונה קנבס נייר+קאפה קנבס + מתיחה
40X40 65.00 ₪ 92.00 ₪ 90.00 ₪ 160.00 ₪
40X60 80.00 120.00 120.00 200
60X60 110.00 165.00 160.00 265.00
60X90 140.00 230.00 220.00 360.00
70X110 180.00 310.00 300.00 465.00
110X110 270.00 470.00 450.00 660.00
110X170 400.00 700.00 680.00 950.00
רצועות: ₪ 15.00 - 13X60 ₪ 25.00 - 13X110
 
אפשרות להדפסה בגדלי ביניים, ובאורכים כמעט בלתי-מוגבלים
אפשרות להדפסה על ניירות אמנות יוקרתיים, קיים מלאי מגוון
נייר דק (מותנה במלאי קיים) 20% הנחה
אפשרויות להדבקה על PVC, DBOND, הרחקה מהקיר, ולמינציה.
 
  אקספרס (24 שעות) 50.00 ₪ + מחיר ההדפסות לא כולל סריקות
 
מומלץ: שירותי השבחת תמונה - שיפור חזות התמונה, ניפוח, וריטוש

  הדפסות בגדלים מיוחדים

ריבועים עד 30 30-100 פנורמי עד 30
10X10 1.50 ₪ 1.00 ₪ 10X20 3.50 ₪
13X13 2.00 1.50 13X25 5.00
15X15 3.50 2.70 13X30 6.00
20X20 17.00 15X42 12.00
30X30 30.00 15X60 17.00
רטרופרינט 2.50   13X90 18.00
  + פילטר 5.00   15X90 25.00
3.5X4.5 6 תמונות 20.00 30X60 55.00
5X5 4 תמונות 20.00 30X90 80.00
      מומלץ: רצועות פלוטר, גם על ניירות אמנות. בקטגורית פלוטר.
 
ספרון תמונות בספירלה 7.00 ₪
 
מנגטיב 135 המחיר לפי הטור "עד 30".
מנגטיב 120 ומשקופיות המחיר X 1.5 להדפסות עד רוחב 20, לפי הטור "עד 30".
לרטרופרינט, 3.5X4.5, ול-5X5 לא כולל מחיר סריקה

  פיתוח נגטיב וסריקות

  HD
1000X1500
UD
2000X3000
UUD
4000X6000
UUD TIFF
135 כולל פיתוח 21.00 ₪ 33.00 ₪ 80.00 ₪ 120.00 ₪
120 כולל פיתוח 28.00 43.00 80.00 120.00
פריים 135 3.50 5.50 15.00 22.50
פריים 120 7.00 9.50 20.00 30.00
סרט חתוך 25.00 30.00 100.00 150.00
סרט שלם 135 14.00 18.00 65.00 105.00
סרט שלם 120 18.00 20.00 60.00 100.00
תמונה 10.00 15.00 20.00 30.00
פיתוח + דוגמאות + סריקה 33.00 44.00
 
קובץ TIFF 35% + 35% +
שיקופיות X 1.5 X 1.5 X 1.3 ללא שינוי
סרט 220 שלם
(לא כולל פיתוח)
5.00 ₪ + 10.00 ₪ + 20.00 ₪ + 20.00 ₪ +
סרט 135 חצי פריים שלם 10.00 + 15.00 + 25.00 + 40.00 +
סרט פנורמי שלם או חתוך 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 +
 
פיתוח סרטי שחור לבן, קרוס, ופוש 5.00 ₪ + למחיר פיתוח
פיתוח סרט 220 10.00 ₪ + למחיר פיתוח
(לא כולל סריקה)
 
מומלץ: סריקות פריימים מיוחדים, דגימות וידאו, עיבוד והמרת קבצי תמונה

  סריקות חריגות ודגימות

       
* מינימום 15.00 ₪ לסריקות חריגות ודגימות וידאו
  באיכות דומה ל-UD איכות גבוהה במיוחד
  עד 100 מעל 100
שקופיות ממוסגרות ופריימים לא-סטנדרטיים 5.00 ₪ 4.50 ₪ 7.00 ₪
 
  בלי סאונד עם סאונד
דגימה מפילם 8 מ"מ 8.00 ₪ לדקה 10.50 ₪ לדקה
דגימה מפילם 16 מ"מ 15.00 לדקה 18.00 לדקה
מקלטת וידאו אנלוגית ----- 60.00 ל-DVD של שעתיים
מקלטת וידאו דיגיטלית ----- 70.00 ל-DVD של שעתיים
עלות הדגימה מקלטת היא לפי דיסק, המסוגל להכיל מספר קלטות
הדגימות מגיעות על גבי דיסק DVD עם תפריטי ניווט
דגימה לקבצי עריכת וידאו ללא תוספת תשלום. יש להביא הארד-דיסק נייד.

  עיבוד קבצי תמונה

  30-100 קבצים (עד-100MB) כל 100 נוספים
עיבוד סדרתי של קבצים באופנים שונים 10.00 ₪ 7.00 ₪
לדוגמה: הוספת טקסט, המרות, חיתוכים, התאמה לפי מאפיינים
 
  עד 100MB מקור לכל 100MB נוספים
המרה לצרכי הדפסה 7.00 5.00
לדוגמה: התאמה ל-JPG RGB, הקטנת קובץ ל-300DPI
 
  במקרה של הצלחה כלשהי עלות נסיון שחזור (במקרה שאין הצלחה)
שחזור מידע 80.00 15.00
שחזור מידע מכל סוגי כרטיסי הזיכרון וההארד-דיסקים
 
CD DVD USB והארד-דיסק שליחה לאימייל
20.00 30.00 15.00 ל-500MB 7.00
 
העברה ב-FTP חינם לסריקות ולהדפסה בכמויות גדולות
 
מומלץ: שירותי השבחת תמונה - שיפור חזות התמונה, ניפוח, וריטוש