English
haphoto33@gmail.com | 03-6203033 | אלנבי 33 (פינת הס) | תל אביב
שירותים : פיתוח נגטיב | הדפסת תמונות ענק | סריקות | הדפסת תמונות מנגטיב ומדיגיטל | קבצים דרך האינטרנט

צילומים: חי אשכנזי

פיתוח נגטיב

פיתוח נגטיב צבע, 35מ"מ ופורמט בינוני 120.
פיתוח נגטיב שחור לבן במכונה ייחודית שנועדה לספק תוצאות דומות ככל האפשר לפיתוח שחור לבן ידני. ניתן גם לפתח בפוש ובפול, וניתן גם לפתח פורמטים ישנים, 110, 126

הדפסת תמונות ענק

.הדפסת תמונות בגדלים של עד 110ס"מ רוחב, על נייר תמונה איכותי

סריקות

סריקת נגטיב 35מ"מ ופורמט בינוני 120, ברמות איכות שונות

הדפסת תמונות מנגטיב ומדיגיטל

. הדפסת תמונות בגדלים שונים מנגטיבים ומקבצים דיגיטליים על נייר תמונה איכותי

קבצים דרך האינטרנט

שליחת קבצים להדפסה דרך אימייל, או בכמויות גדולות דרך FTP. קבלת סריקות סרטים דרך FTP, מכל מקום בארץ ובעולם